Objavljen program brezplačnih izobraževalnih dogodkov ob petletnici Zavoda UP

Begunje na Gorenjskem, 9. avgust 2017 Spoštovani,   ob petletnici delovanja Zavoda UP, zavoda za upravno poslovanje, smo se odločili, da za vas pripravimo pet brezplačnih izobraževalnih dogodkov skozi pet tednov od naše obletnice, ki bo 23. avgusta letos. Format dogodkov je praviloma ena do dve šolski uri, vsi se bodo izvajali v naših prostorih…

Javni poziv organizacijam v regiji ob petletnici Zavoda UP

Begunje na Gorenjskem, 9. avgust 2017 Spoštovani,   ob petletnici delovanja Zavoda UP, zavoda za upravno poslovanje, smo se odločili, da razpišemo javni poziv različnim tipom organizacij na ravni gorenjske statistične regije, ki bi potrebovale našo brezplačno pomoč. Kot upravičene prijavitelje smatramo pravne osebe, organizacije javnega ali zasebnega prava, s sedežem v eni izmed občin…

Razširjena kvota ur za Brezplačno upravno svetovanje

V sklopu praznovanja petletnice Zavoda UP smo se odločili, da razširimo število ur brezplačnega upravnega svetovanja, med občankami in občani zelo dobro sprejetega programa našega zavoda.     Tako od avgusta 2017 dalje, obseg šteje 5 svetovalnih ur (5x 1 ura/uporabnika) na mesec. Kot prebivalce štejemo občanke in občane, ki imajo na območju Občine Radovljica prijavljeno stalno…