Projekt “Pravo za vsak dan”

Projekt “Pravo za vsak dan” je usmerjen v izpolnjevanje z naše strani zaznane družbene potrebe, t.j. nepoznavanja (u)pravnih postopkov med uporabniki upravnih storitev. Projekt “Pravo za vsak dan” je sestavljen iz serije krajših delavnic, seminarjev in tečajev, ki (u)pravne tematike predstavijo laikom, torej osebam, ki se s pravom srečujejo v življenju neprofesionalno. Namen tovrstnih izobraževanj je izboljšati osveščenost in znanje uporabnikov upravnih storitev ter jih na ta način opolnomočiti pri stiku z upravnimi organi.

Utrinek iz enega prvih seminarjev projekta “Pravo za vsak dan”; Radovljica, marec 2014

 

Udeležba na izobraževanjih pod okriljem projekta “Pravo za vsak dan” je za udeležence (fizične osebe) vedno brezplačna. Projekt je financiran izključno iz lastnih sredstev, tako da se že vnaprej zahvaljujemo za vaše cenjene donacije.

 

Ko je izobraževanje organizirano, se točen termin in drugi podatki navedejo med novicami oziroma na naši Facebook strani, vsem že prijavljenim pa se točne podatke sporoči neposredno.

 

 

 

Usposabljanja za študente upravnih ved in javne uslužbence

Zavod UP organizira izobraževanja in usposabljanja za študente upravnih in drugih ved ter javne uslužbence, ki se pripravljajo na strokovni izpit iz poznavanja upravnega postopka. Izobraževanja potekajo tako na individualni kot na kolektivni ravni. Pri tem vam priporočimo vrhunske izvajalce, ki naše kandidate kar najbolj uspešno pripravijo na opravljanje izpitov.

Cena priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka se določa na individualni ravni po dogovoru, glede na pripravljenost kandidatke oziroma kandidata, za večje skupine (3 in več oseb) pa prav tako glede na število oseb in njihovo predznanje.

Izobraževalne delavnice za najmlajše

V Zavodu UP nismo pozabili niti na naše najmlajše državljane – za njih in za njihove starejše sovrstnike smo pripravili serijo izobraževalnih delavnic, na katerih jih seznanimo z delovanjem uprave v Republiki Sloveniji, za kar so nam zelo hvaležni, saj jim sedanji šolski sistem ne omogoča tovrstnega znanja. Ponosni smo, da jim lahko pomagamo pri uveljavljanju njihovih pravic in osveščanju o dolžnostih v praksi.

Individualna in skupinska usposabljanja za vse

V dogovoru z vašo organizacijo lahko priredimo (e-)seminarje tudi v vaših prostorih ali pa na drugi primerni lokaciji, kjer vam pomagamo opremiti vaše sodelavce s kar najbolj koristnimi veščinami in znanjem. Ker verjamemo v ljudski rek, da lahko človeku bolj pomagamo, če ga naučimo loviti ribo, kot pa če mu jo sami ulovimo, smo prepričani, da bo tudi za vas naložba v izobraževanje večkratno povrnjena.

Ljudem se posvetimo tudi individualno preko svetovanj in testiranj, kjer se trudimo najti smernice za bolj uspešno opravljanje njihovega dela.

 

 

 

Deli z ostalimi:
Facebooktwitterlinkedin