1. načelo

Sodelavci Zavoda UP delujemo transparentno in družbeno odgovorno v skladu s poslanstvom zavoda in si pri svojem delovanju prizadevamo za najboljše interese naših uporabnikov.

2. načelo

Sodelavci Zavoda UP skrbimo za razvoj svoje kompetentnosti na strokovnem in vseh drugih področjih, ki vplivajo na kakovost opravljanja našega dela.

3. načelo

Naši odnosi s sodelavci, uporabniki in drugimi partnerji je zasnovan na zaupanju in sodelovanju. Vzdržujemo korektne in pregledne odnose, ki temeljijo na spoštovanju in osebnem dostojanstvu uporabnikov.

4. načelo

Sodelavci Zavoda UP ravnamo spoštljivo, pošteno, zaupanja vredno in častno v odnosu do naših uporabnikov in drugih partnerjev.

5. načelo

Sodelavci Zavoda UP opravljamo delo in zaupane naloge vestno in odgovorno ter pri tem izpolnjujemo visoke standarde integritete.

6. načelo

Sodelavci Zavoda UP skrbimo za nam zaupane stvari, ki jih uporabljamo za opravljanje svojega dela. Stvari, podatke in druge vire uporabljamo le v za to določene namene, v skladu z dogovorom z uporabniki.

7. načelo

Sodelavci Zavoda UP delujemo odgovorno do naravnega in družbenega okolja.

Dodaj odgovor