Uvodna določila

To so spletne strani Zavoda UP, zavoda za upravno poslovanje, ki je v lasti Zavoda UP (v nadaljevanju spletne strani). Vse pravice uporabe vsebine spletnih strani so pridržane.

Splošni pogoji se nanašajo na vse spletne strani na domeni zavod-up.siZ uporabo, dostopom in iskanjem po vsebini spletnih strani potrjujete, da ste prebrali in razumeli splošne pogoje in se z njimi v celoti strinjate.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije, ki so podane na spletnih straneh, so informativne narave. Ekipa Zavoda UP se vseskozi trudi za kar najboljše možno delovanje spletnih straneh, vendar v nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti in hkrati ne dajemo garancije za nemoteno uporabo spletnih strani. Ta stran se ponuja taka kot je in brez kakršne koli garancije, vsi uporabniki uporabljajo spletne strani na lastno odgovornost.

Baza znanja Zavoda UP je zbir strokovnih prispevkov s področja upravnih ved, ki so namenjeni splošni in strokovni javnosti. Prispevki so pripravljeni na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in Zavod UP ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami. Vsebino lahko uporablja vsakdo, če gre za nekomercialne namene in ob ustreznem citiranju vira.

Zavod UP ali katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala ali še sodeluje pri ustvarjanju, nadgradnjah in vzdrževanju spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi bila posledica dostopa ali uporabe spletnih strani. Prav tako odgovornost ne velja v primeru nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnih straneh. Zavod UP ni odgovoren za morebitne poškodbe računalniške opreme in ostalih aplikacij, ki bi jih povzročil obisk spletnih strani, vključno s poškodbami, ki jih povzročijo na primer računalniški virusi ali zlonamerna oprema. V izogib neželenim dogodkom, povezanih z varno uporabo interneta, priporočamo uporabo najnovejše različice brskalnika in namestitev ter stalno posodabljanje protivirusne programske opreme oziroma uporabo odprtokodnih operacijskih sistemov. Prav tako ne odpirajte elektronske pošte od neznanih virov ali priponk elektronske pošte, ki jih niste pričakovali. 

Zavod UP lahko vsebino spletnih strani kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice takšnih sprememb.

Varovanje osebnih podatkov

V Zavodu UP, ki upravlja s spletnimi stranmi, se pri poslovanju zavzemamo za etično in zakonito uporabo osebnih podatkov, pri čemer dosledno upoštevamo tudi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov določene omejitve in varovalke.

Med uporabo spletnih strani se lahko zabeleži in shrani v bazo vse vnešene podatke, katerih Zavod UP v nobenem primeru ne zlorabi temveč jih lahko uporabi zgolj v namene neposrednega trženja. Uporabnik spletnih strani se z oddajo e-poštnega naslova prijavi na e-novice Zavoda UP. Nobenih podatkov, vključno z e-poštnim naslovom, Zavod UP ne posreduje tretjim osebam.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatke, ki jih Zavod UP zbira preko spletnih strani, so razkriti samo v primeru, če tako določa Zakon o varstvu osebnih podatkov ali v primeru dobronamernega razkritja za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi. K izjemnemu razkritju podatkov se ne obvezujemo.

Sprejemljiva uporaba spletnih strani Zavoda UP

Sprejemljiva uporaba spletnih strani je vsaka uporaba spletnih strani, ki ne škoduje delovanju spletnih strani. Iz tega sledi, da lahko Zavod UP o določeni uporabi spletnih strani upravičeno presodi, da gre za škodljivo uporabo spletnih strani. Zoper kršitelja lahko sproži pravni postopek oziroma ukrepa kakor se mu zdi primerno.

Varnost

Uporabnikom je prepovedano kršiti ali poskušati kršiti varnostne ukrepe na teh spletnih straneh, vključno z naslednjimi dejanji (velja brez omejitve):

(1) uporaba napačnega gesla ali uporaba gesla, ki pripada drugemu uporabniku, ali dostop do podatkov, ki niso namenjeni uporabniku, ali prijava na strežnik ali na račun, do katerega ta uporabnik nima pravice dostopa,

(2) razkritje gesla ali dovoljenje tretji stranki, da uporabi geslo ali ne obvesti Zavoda UP, če je geslo posredovano naprej,

(3) poskus vdreti v sistem, raziskovati ali testirati ranljivost sistema ali omrežja ali prekršiti varnostno politiko ali pravila prijave brez pravega dovoljenja,

(4) poskus, ovirati storitev katerega koli uporabnika, gostitelja ali omrežja, vključno s, brez omejitev, preobremenitvijo, »pošiljanjem sporočil«, »bombardiranjem s pošto« ali »zrušitvijo«,

(5) pošiljanje nezaželene elektronske pošte, vključno s promocijo in/ali oglaševanjem proizvodov ali storitev,

(6) ponarejanje katerega koli TCP/IP paketa ali dela prenašanih podatkov v kateri koli elektronski pošti ali naročanje na novice,

(7) prisvajanje celotne vsebine strani ali njenih delov, brisanje ali spreminjanje vsebine strani ali povezovanje s stranjo brez našega posebnega pisnega dovoljenja.

Splošna pravila

Uporabniki se strinjajo, da bodo spletne strani uporabljali samo v zakonite namene.

Uporabniki spletnih strani ne smejo uporabljati za prenašanje, širjenje, shranjevanje ali uničenje gradiva na način, ki krši veljavno zakonodajo ali predpise, oziroma na način, ki krši avtorske pravice, patente, blagovno znamko, trgovinsko skrivnost ali druge pravice intelektualne lastnine drugih ali krši zasebnost ali javnost drugih osebnih pravic ali drugih, ali na klevetniški, nespodobni, žaljiv, grozilni, opravljiv, zmerjalni ali odvratni način.
Kršitve

Zavod UP je popolnoma upravičen, da presodi, če katera koli uporaba krši ta pravila in da ukrepa, kot se mu zdi primerno v primeru kakršne koli kršitve. Kršitve sistema ali varnosti omrežja lahko privedejo do civilne ali kazenske odgovornosti. Zavod UP bo preiskal primere, ki lahko vključujejo takšne kršitve in bo vključil organe pregona, z njimi sodeloval in jim razkril podatke za identifikacijo in preganjanje uporabnikov, ki sodelujejo pri teh kršitvah.

Prekinitev uporabe

Zavod UP lahko brez obvestila prekine ali začasno prekine dostop uporabnika do celotne vsebine ali do dela vsebine spletnih strani za ravnanje, pri katerem Zavod UP po lastni presoji verjame, da so ti pogoji kršeni ali za ravnanje, ki škoduje interesom drugega uporabnika.

Internet in povezave

Zavod UP ne nadzoruje povezav, ki vodijo na zunanje spletne strani. Skladno s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost, zakonitost… vsebine zunanjih spletnih strani ali objavljene ponudbe.

Sprejemanje pogojev uporabe

Vse storitve, ki jih izvaja Zavod UP, jih izvaja na način, kot je navedeno na predstavitvenih spletnih straneh. Izjemoma so možna odstopanja v skladu s predhodnim medsebojnim dogovorom z naročnikom.

Zavod UP si pridržuje pravico, da zavrne katerikoli zahtevek za naročilo storitev na katerikoli točki brez pojasnila. 

Veljavnost splošnih pogojev

Zavod UP si pridržuje pravico, da to spletno stran in te pogoje kadarkoli spremeni, spremenjeni pogoji uporabe pa pričnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na spletni strani.

Piškotki

Spletne strani Zavoda UP za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje uporabljajo t.i. piškotke.

S tem uporabnikom spletnih strani zagotovimo optimalen prikaz vsebin, hkrati pa piškotke uporabljamo za spremljanje statistike obiska spletnih strani. O uporabi piškotkov so uporabniki obveščeni ob prvem obisku spletnih strani. V kolikor se uporabniki strinjajo z uporabo piškotkov, lahko sporočilo skrijejo in nadaljujejo z uporabo spletnih strani. Uporabnikom, ki se z uporabo piškotov ne strinjajo, svetujemo, da naj spletne strani zapustijo.
Zavod UP piškotkov ne posreduje zunanjim ponudnikom storitev, prav tako jih ne uporablja za prikazovanje reklamnih sporočil.

O piškotkih

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna stran shrani na vaš računalnik. Za optimalno delovanje spletne strani, so nekateri piškotki nujno potrebni. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih ali drugih podatkov, ki bi lahko pomagali pri odkrivanju identifikacije uporabnika, zato vam v primeru uporabe spletnih strani priporočamo privolitev k uporabi piškotkov.

Upravljanje s piškotki na vaši napravi

Spletni brskalniki (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ipd.) v večini samodejno sprejmejo piškotke. Veljavnost piškotkov je različna, po preteku veljavnosti pa brskalnik piškotke samodejno izbriše. Piškotke lahko izbriše uporabnik sam. Izbriše jih lahko za določeno spletno mesto ali pa za vsa spletna mesta. Piškotke lahko tudi onemogočite. Navodila za izbris in onemogočanje piškotkov lahko najdete v sklopu pomoči v vašem brskalniku. V primeru, da boste uporabo piškotkov v celoti onemogočili, vam Zavod UP ne more zagotavljati pravilnega delovanja spletnih strani.

 

Begunje na Gorenjskem, 19.12.2016