Zakaj Zavod UP?

 

V zaključnem letniku magistrskega študija upravnih ved se je skupina študentk in študentov povezala v okviru razvoja Uplikacije. Tudi v okviru te skupine in projekta se je razvilo zavedanje, da administrativno breme pogosto presega zmožnosti posameznega uporabnika upravnih storitev, hkrati pa svetovalna funkcija upravnih organov pogosto ni opravljena kvalitetno, če sploh, saj se večina uporabnikov praviloma ne zaveda svojih postopkovnih pravic.

 

Tako se je začela ideja, ideja je po nekaj sestankih postala bolj dodelana, sestavljen je bil statut organizacije, katere namen bo prispevati, s širjenjem znanja o (u)pravnih ter kadrovskih postopkih med uporabniki le teh, k bolj učinkoviti upravni kulturi in demokratičnosti upravnega procesa.

 

Skozi leta delovanja smo doživeli marsikaj, dolgčas nam res ni. Več zgodb naših uporabnic in uporabnikov, udeležencev izobraževanj in prostovoljcev boste lahko kmalu prebirali, saj jih za vas zbiramo v okviru petletnice Zavoda UP.

 

 

x

Zakaj predstavlja Zavod UP upanje za svoje uporabnike?

 • ker smo neodvisna, nevladna in nepridobitna organizacija in želimo v prvi vrsti pomagati ljudem pri doslednemu in učinkovitemu uveljavljanju njihovih pravic
 • ker smo mlada in inovativna organizacija, ki postavlja človeške vire pred kapital, zato investira v izobraževanje svojih sodelavcev, ki razvijajo trende na svojih področjih delovanja
 • ker predstavljamo vmesni člen med javno upravo in uporabniki storitev  in želimo omogočiti hitrejše, preglednejše, cenejše in učinkovitejše urejanje upravnih in drugih pravnih zadev tako prek izobraževanja kot z nudenjem lastnih storitev
 • ker delujemo v interesu svojih uporabnikov, jim nudimo najboljše storitve za njihove potrebe, obenem pa poskrbimo za optimalno izvrševanje njihovih obveznosti
 • ker smo strokovno podkovana skupina ljudi, ki so jim praktične rešitve in kvalitetne storitve na prvem mestu
 • ker si prizadevamo izpolniti vaše želje in pričakovanja ter konkretizirati težave na področju urejanja (u)pravnih postopkov
 • ker se zavedamo, da je hitrost oz. ažurnost ključen faktor za učinkovite storitve
 • ker znamo prisluhniti svojim strankam in smo vajeni skozi celoten proces voditi podrobno dokumentacijo in izpolnjujočo komunikacijo

 

Pomoč občanom in pregled ravnanja javne uprave

“Zavod UP v lokalnem okolju v splošno korist deluje že pet let, od tega skoraj tri leta s pisarno v središču Radovljice. Sodelavci zavoda redno sprejemajo uporabnike v okviru programa Brezplačnega upravnega svetovanja, namenjenega radovljiškim občankam in občanom. Število ur v programu so v letošnjem letu celo povečali in vsem, ki se na njih obrnejo, brez omejitev omogočajo pomoč ali nasvet v upravnih zadevah. S tem zagotavljajo tudi neodvisen pregled ravnanja javnih institucij.”

Občina Radovljica

 

Kakšni so cilji in poslanstvo Zavoda UP?

Poslanstvo Zavoda UP je delovanje v skladu z interesi svojih uporabnikov, katerim nudimo kvalitetne konkretne rešitve za njihove želje in potrebe. Zavod UP je tekom let postal eden najbolj uglednih in zaželenih partnerjev pri urejanju upravnih, pravnih in kadrovskih postopkov tako za naše uporabnike, kot tudi za upravne organe in druge partnerje.

Ponosni smo, da lahko s širjenjem svojega znanja o upravnih in pravnih ter kadrovskih postopkih prispevamo k našem cilju, to je opolnomočiti ljudi pri njihovih težavah, saj  tudi na tak način prispevamo k bolj učinkoviti upravni kulturi in demokratičnosti upravnega procesa.

Dodatni cilj Zavoda UP je boj proti revščini na vseh ravneh in priložnostih.

 

Etika, odgovornost in spoštovanje časovnih rokov na prvem mestu

 

Pri svojem delu stremimo h kvalitetno opravljenim storitvam in k praktičnim rezultatom. Poleg pozitivnega razmišljanja krepimo duh sodelovanja in odgovornost za kvalitetno opravljeno delo. Lahko se pohvalimo s konkretnimi rezultati, ki smo jih dosegli z upoštevanjem dogovorov in spoštovanjem časovnih rokov.

V Zavodu UP se zavedamo, da je ustvarjalno delovno okolje, ki omogoča kreativno sodelovanje in iskanje inovativnih rešitev, eden od predpogojev za dobro delovanje vsakega zavoda. Ponosni smo, da je delovanje v skladu z etičnim kodeksom Zavoda UP in upoštevanje integritete sočloveka pred upoštevanjem kapitala. Tudi v nadaljevanju bomo pozorni do naših uporabnikov in drugih partnerjev, ki jim bomo stali ob strani s konkretnimi rešitvami, obenem pa ostajamo odprti za spremembe in predloge.

Uporabo spletnih strani Zavoda UP uporabnikom zagotavljamo pod splošnimi pogoji uporabe spletnih strani.

 

+

Organizacijska kultura

Zavod UP je mlada in inovativna organizacija, ki razvija svoje sodelavce v ustvarjalce trendov na svojih področjih, saj se zaveda potenciala človeškega kapitala.

Delujemo v interesu svojih uporabnikov in jim nudimo najboljše storitve za njihove potrebe.

Zavod UP tako sledi naslednjim načelom:

 • Pri svojem delovanju krepimo duh sodelovanja, pozitivnega razmišljanja in odgovornosti za kvalitetno opravljeno delo.
 • Držimo se dogovorov in časovnih rokov.
 • Integriteta je visoko uvrščena vrednota in zato delujemo v skladu z etičnim kodeksom Zavoda UP.
 • Vedno poskušamo ustvarjati delovno okolje, v katerem smo odprti in dovzetni za spremembe in redno vzpodbujamo izboljšave.
 • Gojimo človeku prijazno vzdušje, smo pozorni do naših uporabnikov in drugih partnerjev.
 • Ponosni smo na to, da smo del zgodbe Zavoda UP.

 

Osnovni podatki

Zavod UP, zavod za upravno poslovanje

Matična številka: 6205224000

Davčna številka: 78521823

Zavezanec za DDV:  ne

Transakcijski račun: IBAN SI56 1010 0005 1067 391

Poštne pošiljke naslovite na:

Zavod UP, zavod za upravno poslovanje

Gorenjska cesta 25

SI-4240 Radovljica

Lahko nas pokličete ali pišete na:

051 412 273

info@zavod-up.si

Obiščete nas lahko v pisarni za stranke na naslovu:

Gorenjska cesta 25, 1. nadstropje

4240 Radovljica

 

 

Kako nas vidijo umetniki:

Strip je izšel v Reviji Nič, št.1, december 2016, str. 23

 

Strip bo izšel v Reviji Nič, št.2, v 2017

 

Dodaj odgovor