Razširjena kvota ur za Brezplačno upravno svetovanje

V sklopu praznovanja petletnice Zavoda UP smo se odločili, da razširimo število ur brezplačnega upravnega svetovanja, med občankami in občani zelo dobro sprejetega programa našega zavoda.     Tako od avgusta 2017 dalje, obseg šteje 5 svetovalnih ur (5x 1 ura/uporabnika) na mesec. Kot prebivalce štejemo občanke in občane, ki imajo na območju Občine Radovljica prijavljeno stalno…