Alternativno reševanje potrošniških sporov

Potrošništvo in spori Potrošnja je del našega vsakdana, zato je učinkovito varstvo pravic potrošnikov tudi eden od ključnih elementov za delovanje notranjega trga Evropske unije (EU). Prav tako v interakcijah med osebami pogosto prihaja do takšnih ali drugačnih sporov, ki se lahko rešujejo po “klasični” sodni poti, lahko pa tudi z “alternativnimi” metodami reševanja (potrošniških)…

Uplikacija = upravni postopek + aplikacija

V sklopu Zavoda za upravno poslovanje se razvija inovativna rešitev, ki smo jo poimenovali Uplikacija. Le ta bo omogočila uporabnikom upravnih storitev lažje in bolj pregledno poslovanje z upravo v splošnem. Inovacija temelji na naslovni formuli, torej združitvi oziroma preseku pravil in uporabe upravnega postopka in uporabe aplikacije za pametne telefone in uporabo na spletu.…