Promocija zdravja v Sloveniji

Za zdravje smo odgovorni sami   Prispevek se nanaša na promocijo zdravja, ki se kot obvezna dejavnost delodajalcev v okviru zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja najbolj izvaja na delovnih mestih, a tudi v drugih (javnih) okoljih. Definicija zdravja iz leta 1948 je vpisana v preambulo ustanovnega akta Svetovne zdravstvene organizacije. Pravi, da je zdravje…