Otroci s posebnimi potrebami – pravica do enakosti in prepoved diskriminacije

Otroci s posebnimi potrebami – pravica do enakosti in prepoved diskriminacije Prispevek govori o otrocih s posebnimi potrebami, ki so ena najbolj ranljivih skupin prebivalstva Republike Slovenije. Kot navaja področni predpis, potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanje oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. Vprašanje,…