Nasilje nad ženskami v družini

Nasilje nad ženskami v družini Prispevek obravnava neprijetno, a izjemno pomembno temo, kjer še vedno vlada mnogo tabujev in neznanja, zato apeliramo na bralce, da vsebino posredujejo tistim, katerim menijo, da bi jim lahko pomagala. Najsplošnejša definicija nasilja je, da gre za kakršnokoli zlorabo moči enega človeškega bitja nad drugim z namenom nadvlade. Nasilje, njegove…