Uveljavljanje dejanskih stroškov dela pri izračunu dohodnine študentov

Prispevek obravnava način uveljavitve dejanskih stroškov dela pri izračunu dohodninske osnove posameznika, študenta. Lahko rečemo, da je študentsko delo praktično edini vir zaslužka mladih v času šolanja, ki pa je že tako posredno ali neposredno obremenjen z različnimi prispevki, poleg tega se kot dohodek iz zaposlitve upošteva pri letni odmeri dohodnine posameznika, študenta. Kljub temu,…