Etično ravnanje uslužbencev državne uprave

Prispevek obravnava izsledke analize etičnosti zaposlenih v državni upravi. Etika je pomembna sestavina človekovega življenja, saj se z njo srečujemo praktično povsod, kjer imamo stik z drugimi ljudmi. Odnos posameznikov do etike je različen in je odvisen od vrste različnih dejavnikov; od njihove osebnosti, vzgoje, okolja, izobrazbe itd. Z vzpostavitvijo visokih etičnih meril ter upoštevanjem…