Upravni spor – postopkovni vidik

Upravni spor – postopkovni vidik  Upravni spor je sodni spor med strankami in upravno oblastjo in je naperjen zoper dejanja ter akte upravnih organov. Temeljna podlaga za urejanje pravil postopanja in odločanja v upravnem sporu je Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), smiselno in primerno pa ga dopolnjuje Zakon o pravdnem postopku. Upravni spor se vedno…