2. Info dan uspešno zaključen

V čast nam je, da kot sodelujoči lahko sporočimo, da je bil 2. Info dan v kranjski Kovačnici prijeten in zanimiv dogodek, ki je koristil mnogim, celo izven naše regije!     Tako po eni strani podjetnicam in podjetnikom, ki so prišli na različna svetovanja, celo predstavnica nevladne organizacije se je oglasila pri “naši” mizi.…