Neznosna lahkost nadzora

  Veljavni Zakon o občinskem redarstvu predpostavlja organ upravnega nadzora zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega ali medobčinskega redarstva v 17. členu in sicer v obliki komisije, ki jo imenuje župan občine, kjer je redarstvo oziroma sedež medobčinskega redarstva. vir: lokalec.si Komisijo po zakonu sestavljata direktor občinske uprave občine sedeža redarstva ali občine sedeža medobčinskega redarstva, predstavnik…