Sporočilo za javnost Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe

Ljubljana, 17. maj 2016. Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe opozarja na prepočasen razvoj države Slovenije na področju digitalne družbe. Nevladne organizacije kot posebej problematična področja izpostavljajo nerazvitost odprte vlade, omejeno e-participacijo med volitvami, nezaupanje v varnost digitalnih storitev, digitalno izključenost ranljivih skupin, nizko stopnjo družbenih inovacij…