Vročanje v upravnem postopku

Prispevek obravnava dejanje vročanja kot ključni del nekega upravnega postopka. Marsikdo se ne zaveda pomena tega dejanja, vendar je prav vročanje tisti del upravnega postopka, ki je ključno za nastop (pravnih) posledic upravne odločbe. Vročanje je predstavljeno z vidika njegove urejenosti v slovenskem pravnem redu – glavna predpisa v naše primeru sta zagotovo Zakon o…