Upravni spor

Upravni spor    Sodna kontrola nad upravnimi akti in dejanji javne uprave s strani neodvisnih sodišč v temelju zagotavlja načelo pravne države in se izvaja z namenom omejitve samovoljnega in arbitrarnega ravnanje nosilcev oblasti (zagotavljanje načela delitve oblasti). Upravni spor predstavlja zunanjo sodno kontrolo zakonitosti dokončnih upravnih aktov izdanih v upravnem postopku. Za izvajanje so…