Promocija zdravja na delovnem mestu

Spoštovani delodajalci in delavci! Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje je na spletnih straneh objavil smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu – več informacij lahko najdete tudi na spletnih straneh Ministrstva za delo.     Kaj je Promocija zdravja na delovnem mestu? Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi,…