Pravica do pravnega sredstva

Pravica do pravnega sredstva Prispevek zajema analizo temeljne pravice do pravnega sredstva in osvetljuje opredelitve pravnih sredstev v okviru upravnega postopka, kot jih določa ZUP. Izhodišče je postavljeno na edino redno pravno sredstvo znotraj upravnega postopka in sicer pritožbo. Pristojni organi oz. pooblaščene uradne osebe lahko zaradi vrste razlogov, od katerih so najpogostejši različno razumevanje,…

V veljavo stopa nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Spoštovani nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah – pozor! V soboto 15.8.2015 stopi v veljavo nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (v nadaljevanju: uredba). Besedilo uredbe je dostopno na povezavi. Zakon o kmetijstvu v 99., 100. in 101. členu opredeljuje dopolnilne dejavnosti (na kmetijah). Tam tudi določa, da Vlada predpiše vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti…