Upravna pisanja

Upravna pisanja Zaključek vsakega upravnega postopka se zrcali v obliki posamičnega upravnega akta, t.j. ali odločba, s katero organ odloči o predmetu postopka, ali sklep, s katerim organ odloči o procesnih vprašanjih. Tako odločba kakor sklep imata točno določene obvezne sestavine, vrstni red in vsebino. Odsotnost kakšnega od obveznih delov upravnih aktov (npr. obrazložitev, datum, itd.)…