Udeleženci v upravnem postopku

Udeleženci v upravnem postopku Prispevek zajema analizo instituta udeležencev, ki nastopajo znotraj upravnega postopka, t.j. organa, stranko in stranskega udeleženca ter ostale udeležence. Opredeljen je pojem stranke in stranskega udeleženca, njune lastnosti, ki so potrebne za udeležbo v upravnem postopku, specifike postopkov z več kot eno stranko, specifičen položaj in procesne pravice stranskega udeleženca in…