Upravni postopek kot mehanizem varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Upravni postopek kot mehanizem varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin Prispevek zajema kratko predstavitev upravnega prava in upravnega postopka in je namenjen razjasnitvi področja in njegovo približanje »laični« javnosti. V zadnjih desetletjih smo priča državnemu poseganju in urejanju vse več področij družbenega življenja. Posledično se je tudi upravni postopek vnesel v vse pore družbenega delovanja.…