Vloga mednarodnih organizacij za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Človekove pravice in globalizacija Človekove pravice in temeljne svoboščine so koncept, ki se na državni ravni uveljavlja šele zadnjih nekaj stoletij, pravno gledano pa okoli 50 let, ko sta bili na ravni Organizacije združenih narodov sprejeti pravno zavezujoči konvenciji in sicer Mednarodna konvencija o državljanskih in političnih svoboščinah ter Mednarodna konvencija o ekonomskih, socialnih in kulturnih…